Co děláme

Našim posláním je zvyšovat konkurenceschopnost českých firem.

Vize: Vytvořit společenství zdravě fungujících společností, které po roce 2020 lehce vyplní trh odumřelých „dotačních“ firem.

Cíle pro rok 2015:

  1. 20 podporovatelů
  2. zorganizovat přednášku na téma: „Podnikáme bez dotací a jde to!“
  3. poslat informační newsletter s příklady zdravě podnikajících firem.